Filips V  koning van Spanje

Filips V koning van Spanje

Door
Jan Pieter Baurscheit I
Collectie

Over dit kunstwerk

Deze portretbuste in afkomstig uit het Antwerpse stadhuis. Haar ontstaansgeschiedenis is uitzonderlijk goed gedocumenteerd. Het Antwerpse stadsbestuur stuurt van Baurscheit naar Parijs om bij wijze van eerbetoon en steun na de dood van de Spaanse koning Karel II brak immers een opvolgingstrijd (Spaanse Successieoorlog) uit ter plekke een portret van de Franse troonpretendent de hertog van Anjou in levende lijve te gaan boetseren. Uit documenten is bekend dat het om een plaasteren model ging waarnaar nadien deze marmeren versie werd vervaardigd. De heerser wordt uitgebeeld in wapenrusting met een allongepruik en draagt de ketting van de Orde van het Gulden Vlies. In de lijn van de 17deeeuwse geplogenheden is het hoofd licht gedraaid en verhult een gedrapeerde mantel de afsnijding onderaan de romp en de armen. De uitgelengde en geïdealiseerde voorstellingswijze kondigt echter de achttiende eeuw aan. Van Baurscheit die niet alleen als beeldhouwer maar ook als architect actief was was gedurende een aantal jaren hofkunstenaar. Van zijn hand zijn nog verschillende andere marmeren portretten van hoogwaardigheidsbekleders bekend zoals dat van Jan van Brouchoven (privécollectie Kasteel Leefdaal) of dat van Rudolf Adolf von Geyr (1711 privécollectie Schloss Müddersheim Düren).

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie