Over dit kunstwerk

Ensor hernam herhaaldelijk motieven uit tekeningen in een ets en later in een lithografie. Een voorbeeld hiervan is het werk Duivels die mij sarren dat Ensor in tekening en vervolgens in ets en lithografie uitvoerde. Ensor hernam de compositie voor een kleurlithografie die diende als affiche voor zijn persoonlijke tentoonstelling bij de Salon des Cent te Parijs en die uitgegeven werd door het Franse tijdschrift La Plume. De Ensortentoonstelling kwam er op initiatief van Ensors vriend Eugène Demolder. De tentoonstelling ging door van 15 december 1898 tot 15 januari 1899 in de rue Bonaparte nr. 31 te Parijs. De voorstelling van Christus omringd door pestende duivels is ontleend aan de tekening Duivels die mij sarren uit 1888 (Chicago The Art Institute) later herwerkt in de gelijknamige ets uit 1895 (Museum voor Schone Kunsten Gent inv. 1998B92) en de gelijknamige lithografie eveneens uit 1895.

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Locatie