Over dit kunstwerk

Naast talrijke kopies naar het werk van zijn vader schiep Pieter II Brueghel ook originele composities zoals de Boerenadvocaat of Dorpsadvocaat gesigneerd en gedateerd 1621 links onderaan. Dit schilderij is een interessant historisch document. De overheid bemoeide zich steeds meer met de rechtspleging. Daardoor werd de advocaat op het platteland een belangrijke vertrouwenspersoon. De betaling gebeurde zoals wij hier zien vaak in natura. In dit werk toonde Pieter II Brueghel zich een satirische kunstenaar een geamuseerde observator van menselijke relaties en maatschappelijke toestanden. Hij stelde de advocaat voor als een sluw en hebzuchtig man die de naà¯eve boeren met massa'’s papier overblufte.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)