Over dit kunstwerk

Naast talrijke kopies naar het werk van zijn vader schiep Pieter II Brueghel ook originele composities zoals de Boerenadvocaat of Dorpsadvocaat gesigneerd en gedateerd 1621 links onderaan. Dit schilderij is een interessant historisch document. De overheid bemoeide zich steeds meer met de rechtspleging. Daardoor werd de advocaat op het platteland een belangrijke vertrouwenspersoon. De betaling gebeurde zoals wij hier zien vaak in natura. In dit werk toonde Pieter II Brueghel zich een satirische kunstenaar een geamuseerde observator van menselijke relaties en maatschappelijke toestanden. Hij stelde de advocaat voor als een sluw en hebzuchtig man die de naà¯eve boeren met massa'’s papier overblufte.

Over de kunstenaar

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)