Over dit kunstwerk

In 1951 kocht het museum een 500tal tekeningen uit de nalatenschap van James Ensor die in 1949 op 89jarige leeftijd overleden was. Een dertigtal bladen wordt sedertdien beschouwd als scènes uit Cervantes' Don Quichot. Het gaat inderdaad om afbeeldingen van caballero's 16deeeuwse Spaanse ridders en soldaten. En veel taferelen hebben het karakter van een scène uit een verhaal waarin personages elkaar ontmoeten elkaar te lijf gaan enzovoort maar het merendeel van de taferelen is onvolledig en het lijkt alsof Ensor ze uit een of andere publicatie gekopieerd heeft dat deed hij overigens wel vaker. Afgezien van een enkele tekening die herinnert aan een Cervantesillustratie van Gustave Doré is het evenwel helemaal niet zeker dat de tekeningen werden geïnspireerd door de Vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha . De tragikomische held die vruchteloos zijn idealen nastreeft werd in de 19de eeuw een van de meest populaire romantische personages Gustave Doré verzorgde in 1863 talloze illustraties voor een nieuwe Franse vertaling.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie