Over dit kunstwerk

diploma op rechthoekig, wit papier met bovenaan in zwart gedrukt een afbeelding van een wapenschild van België (leeuw met kroon erboven). Eronder staat volgende tekst in zwart: "BOUDEWIJN, KONING DER BELGEN, AAN ALLEN, TEGENWOORDIGEN EN TOEKOMENDEN, HEIL. WILLENDE VAN ONZE GOEDGUNSTIGHEID LATEN BLIJKEN TEN OPZICHTE VAN PERSONEN, DIE IN DE LOOP VAN HUN BEROEPSLEVEN, GEDURENDE VELE JAREN BEWIJZEN VAN BEKWAAMHEID EN VAARDIGHEID HEBBEN VERSTREKT EN DOOR HUN ARBEID EN VLIJT'S LANDS HANDEL EN NIJVERHEID HEBBEN BEVORDERD; OP DE VOORDRACHT VAN ONZE MINISTER VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG, HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: ARTIKEL I-WORDEN VERLEEND, UIT HOOFDE VAN DIENSTANCIENNITEIT, AAN DE HIERNAVERMELDE PERSONEN: DE GOUDEN PALM DER KROONORDE AAN: DE HEER FURNIERE, HECTOR-ALOYS, BAKKER, TE HARELBEKE. ARTIKEL 2.-ZIJ ZULLEN, VAN HEDEN AF, HUN RANG IN DE ORDE INNEMEN. ARTIKEL 3.-ONZE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, TOT WIENS BEVOEGDHEID HET BEHEER DER ORDE BEHOORT, WORDT BELAST MET DE UITVOERING VAN DIT BESLUIT. GEGEVEN TE BRUSSEL, DE 15 NOVEMBER 1952. (G.) BAUDOUIN. VAN KONINGSWEGE DE MINISTER VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG, (G.) G. VAN DEN DAELE VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: DE AFGEVAARDIGDE AMBTENAAR BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL,". In de linker benedenhoek staat een dubbele zwarte cirkle met in het midden het wapenschild van België in zwart met volgende tekst in zwarte hoofdletters tussen beide cirkels: "MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL". Rechtsonder hangt een médaille of ereteken bestaande uit een metalen, goudkleurige krans. De médaille is bevestigd met een rood lint met 2 witte banden.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Ons museum heet voluit vzw Bakkerijmuseum Walter Plaetinck Zuidgasthuishoeve. Een hele mondvol! Maar aan de hand van deze lange naam kan je onze geschiedenis traceren! De geschiedenis van het Bakkerijmuseum begint ergens in de jaren '70 van de vorige eeuw. In die periode legde Walter Plaetinck zijn privécollectie oud bakkersmateriaal aan. Via zijn job als handelsvertegenwoordiger voor het bedrijf Puratos dat bakkerijgrondstoffen verkoopt, kwam hij in contact met vele bakkers. Via deze bakkers kreeg hij heel veel oude bakkerijmachines-en werktuigen.  Medio jaren ’80 zocht Walter Plaetinck een thuis om zijn collectie tentoon te stellen. Een thuishaven vond hij in de voormalige Zuidgasthuishoeve in Veurne. Deze hoevesite was in handen van een aantal idealisten die een bestemming zocht voor de historische gebouwen.  Hieruit ontstond het idee om er een Bakkerijmuseum in onder te brengen. Op 25 juli 1985 was het eindelijk zover: het museum deed voor het eerst zijn deuren open!  Sindsdien heeft het museum een lange weg afgelegd. Vandaag zetten we het werk van de idealisten voort. Het Bakkerijmuseum werpt zich nu én morgen op als schatbewaarder voor het nationale bakerfgoed.Meer over Bakkerijmuseum Veurne

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type