Over dit kunstwerk

Dit is de traphal in de woning van Xavier Mellery zelf die erg gedetailleerd weergegeven wordt. Naast de trap staat het marmerbeeld van La Poverella van Paul de Vigne aan de wand boven de trap hangt een ander werk van Mellery Ontwerp voor De Belgische Pandecten . Door de verlatenheid van het interieur het gedempte licht en de trillende schaduwen de doezelige en onvaste omtrekken van de dingen waardoor ze lijken op te lossen in hun omgeving wordt een stemming opgeroepen een genius loci. Dit is het eigenlijke onderwerp: de stof wordt vergeestelijkt. Mellery brengt de voorwerpen uit zijn dagelijkse omgeving naar voor zoals hij die ervaart. Hij verbindt ze met bepaalde emoties en verbanden en die wil hij overbrengen op de toeschouwer. De kunstenaar hanteert een donker monochroom palet. De lichteffecten zijn erg belangrijk. Het krijt werd uitgewreven op het papier en creëert een korrelig effect. Daardoor vormen de dingen een gelijkvormig geheel een synthese.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie