Over dit kunstwerk

De parabel van de verloren zoon vertelt hoe de jongste van twee zonen zijn erfdeel aan zijn vader vraagt en ermee naar een ver land trekt. Hij verbrast er al zijn geld en de jongeman wordt varkenshoeder om te kunnen overleven. Tenslotte komt hij tot inkeer en gaat terug naar huis waar zijn vader hem met open armen ontvangt. De verloren zoon wordt in de rechter benedenhoek in beeld gebracht. Hij smeekt de dienstmeid om wat varkensvoer. De hongerige varkens en biggen verdringen zich rond de trog. Achter een steunbalk staat een boerenknecht die alles achterdochtig gadeslaat. In de stal staan paarden en koeien en een stalknecht die door een kaars verlicht worden. Waarschijnlijk gaat het hier niet om een reëel bestaande stal maar werd het tafereel gebaseerd op afzonderlijke schetsen die de kunstenaar maakte op het platteland. Het werk wordt rond 1618 gesitueerd.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA