De stervende

De stervende

Door
Albert Servaes
Collectie

Over dit kunstwerk

Albert Servaes kan gezien worden als een vertegenwoordiger van het religieus expressionisme. Dit wordt gekenmerkt door een vereenvoudigde vormentaal en een donker kleurenpalet. Het handelt over een religieuze emotie verbonden met de natuur en het plattelandsleven. Dit werk beeldt de ziekenzalving af. Naast de priester zit een koster die de kaars vasthoudt. Coloristisch gezien valt het werk uiteen in twee delen. Onderaan overheersen de donkere kleuren bovenaan de lichtere. Het wit bovenaan wordt doorbroken door het zwarte kruisje.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie