De schilder en zijn vrouw

De schilder en zijn vrouw

Door
Meester van Frankfurt
Collectie

Over dit kunstwerk

Algemeen wordt aangenomen dat het hier gaat om een zelfportret van de schilder in gezelschap van zijn vrouw. Ze zijn afgebeeld tegen een egale achtergrond. Op de tafel staan een schaal kersen en een vaasje met viooltjes. Op de originele lijst wordt de datum 1496 vermeld en de leeftijd van de man en de vrouw namelijk 36 en 27. De man neemt de ereplaats in de vrouw zit links. De schilder heeft zijn linkerarm liefdevol om haar middel gelegd. Hij kijkt recht uit het schilderij terwijl de toegewijde blik van de vrouw op haar echtgenoot gericht is. Zij toont hem een viooltje dezelfde bloem die ook in de vaas voorkomt en in het loofwerk bovenaan het paneel. Daar ziet men het wapenschild van de Antwerpse SintLucasgilde. Op de banderol staat het devies van de Violieren de rederijkersafdeling van het schildersgilde 'Wt lonsten versaemt' (uit vriendschap verenigd). Dit is een van de vroegste Nederlandse dubbelportretten binnen één lijst en een van de vroegste kunstenaarsportretten. Als het inderdaad een zelfportret is is het een van de oudst bewaarde zelfportretten ook. Dit werk kadert in de verandering van het zelfbeeld van de kunstenaar begin zestiende eeuw. Het nieuwe zelfbewustzijn spreekt uit de blik die de man op de toeschouwer werpt.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA