Over dit kunstwerk

Kerstiaen de Keuninck of de Coninck (na 1560 ca. 1632/1633) uit Kortrijk schildert bij voorkeur fantastische landschappen en maniëristische droomgezichten met theatrale lichteffecten uitgevoerd met een levendige penseelstreek. De voorstelling van De rampen van de mensheid en de ondergang van de wereld sluit aan bij een 16deeeuwse traditie waarin Jheronimus Bosch en Pieter Bruegel de Oude een belangrijk aandeel hebben gehad. Het thema is een zinspeling op de woelige tijden van de 16de en de 17de eeuw. Over de identificatie van de heilige met kruis en lam vooraan links bestaat geen zekerheid. Wellicht gaat het hier om de personificatie van het Geloof.

Over de kunstenaar

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Locatie