Over dit kunstwerk

Kerstiaen de Keuninck of de Coninck (na 1560 ca. 1632/1633) uit Kortrijk schildert bij voorkeur fantastische landschappen en maniëristische droomgezichten met theatrale lichteffecten uitgevoerd met een levendige penseelstreek. De voorstelling van De rampen van de mensheid en de ondergang van de wereld sluit aan bij een 16deeeuwse traditie waarin Jheronimus Bosch en Pieter Bruegel de Oude een belangrijk aandeel hebben gehad. Het thema is een zinspeling op de woelige tijden van de 16de en de 17de eeuw. Over de identificatie van de heilige met kruis en lam vooraan links bestaat geen zekerheid. Wellicht gaat het hier om de personificatie van het Geloof.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Locatie