De mystieke dood van een godgeleerde

De mystieke dood van een godgeleerde

Collectie

Over dit kunstwerk

De expressieve functie van het licht de nerveuze vormgeving en de talloze koddig gekarakteriseerde figuren zijn typisch voor het werk van Ensor nà¡ 1885. De tekening is echter wel 1880 gedateerd. Wanneer men goed kijkt ziet men het duidelijk stijlverschil tussen de groep donkere figuren rechts van het midden en alle andere figuren en motieven. Daarenboven werd het doek bovenaan vergroot met twee stroken. Vanaf 1886 heeft Ensor een aantal oudere tekeningen en schilderijen herwerkt en er irreële fantastische en groteske elementen aan toegevoegd. De groep donkere figuren dateert waarschijnlijk van rond 1880 en enkele jaren later heeft Ensor het blad vergroot en de figuren in een gotisch kerkinterieur geplaatst tegenover een stoet geleid door een bisschop die van links aankomt. Vooraan onder het kruis ligt een stervende (?). De compositie herinnert sterk aan het werk van Louis Gallait 'De pest in Doornik in 1092' dat wordt beschouwd als het laatste grote historiestuk in de negentiendeeeuwse Belgische schilderkunst.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA
De mystieke dood van een godgeleerde
Beeldnummer
0030757000
De mystieke dood van een godgeleerde
Beeldnummer
0030757000
De mystieke dood van een godgeleerde
Beeldnummer
0030757000

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie