Over dit kunstwerk

De verrezen Christus die zijn wonden toont '– de zogeheten '‘Man van Smarten'’ '– is vooral in de kunst van de late middeleeuwen een geliefd motief (ook het Ecce Homomotief genoemd). Het moet bij de biddende toeschouwer intense gevoelens van medelijden en empathie opwekken. De NoordNederlandse schilder Van Heemskerck plaatst de figuur van Christus wiens atletische lichaam hier wel driedimensionaal lijkt voor een spectaculaire achtergrond. Hij situeert het tafereel in de hemel: Jezus zit op een wolkenbank en twee engelen staan hem bij. De schilder zal het thema in zijn latere carrière nog vaak schilderen.

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)