Over dit kunstwerk

De verrezen Christus die zijn wonden toont '– de zogeheten '‘Man van Smarten'’ '– is vooral in de kunst van de late middeleeuwen een geliefd motief (ook het Ecce Homomotief genoemd). Het moet bij de biddende toeschouwer intense gevoelens van medelijden en empathie opwekken. De NoordNederlandse schilder Van Heemskerck plaatst de figuur van Christus wiens atletische lichaam hier wel driedimensionaal lijkt voor een spectaculaire achtergrond. Hij situeert het tafereel in de hemel: Jezus zit op een wolkenbank en twee engelen staan hem bij. De schilder zal het thema in zijn latere carrière nog vaak schilderen.

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)