Over dit kunstwerk

Herhaaldelijk heeft Jordaens het Driekoningen of Twaalfdenachtsfeest in beeld gebracht en hoewel hij dit telkens op een andere manier uitwerkt daarin steeds hetzelfde moment weergegeven namelijk het ogenblik waarop de koning het glas heft en heel het gezelschap uitroept: 'De Koning drinkt!'. Onze versie is circa 1640 te dateren en vervaardigd als ontwerp voor dezelfde gravure door Paulus Pontius (16031658) hetgeen verklaart waarom de meeste figuren hier linkshandig zijn. Het originele deel van de tekening correspondeert in grote lijnen met het gelijkaardig schilderij in het Ermitagemuseum te Leningrad (inv. 3760).

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer details over dit kunstwerk