De kindermoord in Betlehem

De kindermoord in Betlehem

Door
Pieter Brueghel III
Collectie

Over dit kunstwerk

Voorstelling van het verhaal over de door Herodes bevolen uitmoording in Bethlehem en heel de omtrek van alle knaapjes van twee jaar en jonger (Matteüs 2 1618) waarbij het gebeuren getransponeerd werd naar een 16eeeuws ondergesneeuwd Vlaams dorp. De onderhavige compositie herinnert zeer sterk aan het gelijknamige werk van de Oude Brueghel in het Kunsthistorisches Museum te Wenen. Een aantal motieven zijn er trouwens duidelijk op geïnspireerd. Zo de groep boeren die de leider van de soldatenbende om genade smeekt de soldaten die met een boomstam een deur inbeuken en de man die een grote bloedhond in bedwang houdt. Rechtstreeks model was evenwel een verloren schilderij van Maarten van Kleef waarin hij het werk van de Oude Brueghel pasticheerde en dat bekend bleef door een (voorbereidende?) tekening met apokriefe (?) signatuur thans bewaard in het prentenkabinet van de Universiteit te Gà¶ttingen. Meerdere herhalingen bleven bewaard onder meer in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Brussel en in The Royal Collections Hampton Court.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie