Over dit kunstwerk

De geseling van Peter Paul Rubens (15771640) is een zorgvuldig uitgewerkte schets of modello voor het gelijknamige schilderij in de dominicanenkerk thans SintPauluskerk in Antwerpen. Het Antwerpse altaarstuk dateert van circa 1614 en maakt deel uit van een reeks van vijftien panelen gewijd aan de mysteries van de rozenkrans en uitgevoerd door elf kunstenaars onder wie Maerten de Vos Antoon van Dyck en Jacob Jordaens. De compositie van het grote doek wijkt nauwelijks af van het modello. In het meer in de breedte uitgewerkte modello hebben de figuren echter meer ruimte en is de gefolterde Christus minder heroà¯sch voorgesteld.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)