Over dit kunstwerk

De geseling van Peter Paul Rubens (15771640) is een zorgvuldig uitgewerkte schets of modello voor het gelijknamige schilderij in de dominicanenkerk thans SintPauluskerk in Antwerpen. Het Antwerpse altaarstuk dateert van circa 1614 en maakt deel uit van een reeks van vijftien panelen gewijd aan de mysteries van de rozenkrans en uitgevoerd door elf kunstenaars onder wie Maerten de Vos Antoon van Dyck en Jacob Jordaens. De compositie van het grote doek wijkt nauwelijks af van het modello. In het meer in de breedte uitgewerkte modello hebben de figuren echter meer ruimte en is de gefolterde Christus minder heroà¯sch voorgesteld.

Over de kunstenaar

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)