Over dit kunstwerk

De legende over het leven van de heilige Anna ontstond in de dertiende eeuw. Volgens die legende huwde Anna driemaal. Uit elk huwelijk had ze een dochter. Zij was al een bejaarde vrouw toen zij Maria de moeder van Jezus baarde. Op het schilderij van Maarten de Vos zit Maria in het midden met het Kind op haar schoot. Naast haar zit haar nicht Elisabeth en niet zoals gebruikelijk haar moeder de heilige Anna. Voor Elisabeth staat haar zoon Johannes de Doper. In het bejaarde echtpaar rechts van de arcade herkennen we Anna en haar derde man Joachim met hun kind Maria. Vooraan links en rechts zitten de halfzusters van Maria. Achteraan zien we van links naar rechts Zebedeus Zacharias en Jozef de echtgenoten van Maria'’s halfzus van Elisabeth en van Maria. Een doorzicht in de architectuur toont het tafereel van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Maarten de Vos wordt beschouwd als de voorloper van de grote Antwerpse barokschool. Hij schilderde zowel portretten als monumentale religieuze taferelen. Het schilderij De familie van de heilige Anna afkomstig uit de oude abdijkerk van SintPieters in Gent is gesigneerd en gedateerd 1585 bovenaan in het midden. Dat jaar bekeerde de kunstenaar zich tot het lutheranisme. Zijn faam was echter zo groot dat hij ook uit katholieke kringen nog talrijke opdrachten bleef ontvangen

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Locatie