De dochters van Cecrops vinden het slangenkind Erichthonius

De dochters van Cecrops vinden het slangenkind Erichthonius

Door
Jacob Jordaens I
Collectie

Over dit kunstwerk

Circa 1615 schilderde Peter Paul Rubens De ontdekking van Erichtonius (verzameling van de Prinsen van Liechtenstein Vaduz) waarin hij op een overtuigende wijze het verhaal in beeld brengt uit Ovidus' Metamorfosen II 552561. In navolging hiervan vervaardigde Jordaens enkele jaren later in 1617 zijn versie van dit bekende onderwerp. Minder dramatisch geladen dan het werk van Rubens wordt verhaald hoe Aglauros Pandrosos en Herse drie dochters van Cecrops eerste koning van Attica Erichtonius ontdekten. Volgens deze geschiedenis baarde Gaea eerste en oudste onder de goden het slangenkind Erichtonius dat door Minerva verstopt in een rieten korf aan de drie dochters van Cecrops werd toevertrouwd met het verbod het mandje te openen. Aglauros zit in het midden en heeft ondanks het verbod haar nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen. Ze heeft het rieten koffertje geopend en draagt Erichtonius in de armen terwijl haar zusters Herse vergezeld van een gevleugelde amor en Pandrosos haar omringen. In het midden een oude vrouw die over de schouders van Aglauros heen het slangenkind aanschouwt. Jaffé (tentoonstellingscatalogus Jacob Jordaens Ottawa 196869 p. 77 nr. 14) meent in het werk van Jordaens naast een symbolische voorstelling van de vruchtbaarheid en verscheidenheid der natuur ook een voorstelling te zien van de verschillende generaties en stadia in het leven. Rooses vermeldt twee kleinere versies met De ontdekking van Erichtonius: een eerste kwam voor op de veiling Lyonnet te Amsterdam in 1791 een tweede bevond zich in 1892 in de collectie van Philips Neven te Amsterdam.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA
De dochters van Cecrops vinden het slangenkind Erichthonius
Beeldnummer
0030173000
De dochters van Cecrops vinden het slangenkind Erichthonius
Beeldnummer
0030173000
De dochters van Cecrops vinden het slangenkind Erichthonius
Beeldnummer
0030173000