De dans der bruid

De dans der bruid

Door
Pieter Brueghel I
Collectie

Over dit kunstwerk

De bruid met losse haren bevindt zich in het midden van de voorstelling. De figuren zijn weergegeven volgens een weldoordacht plan. De dansers vormen een lijn die zich slingerend naar de voorgrond begeeft. De dansruimte wordt begrensd door vier eiken. Op de voorgrond bakenen de twee stilstaande figuren de toeschouwer en de doedelzakspeler het geheel af. Dit schilderij is een vrij getrouwe kopie van De dans der Bruid (1566) van Pieter Brueghel de Oude dat bewaard wordt in het Detroit Institute of Arts. Op de achtergrond werden een aantal figuren weggelaten andere zijn in gewijzigde houding of met andere gebaren weergegeven links de afgeruimde feesttafel en rechts ontbreekt de eretafel van de bruid. Dit zou toe te schrijven zijn aan het overschilderen van deze strook op een niet nader te bepalen tijdstip.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA