Over dit kunstwerk

De Calvarieberg van Jan Provoost (ca.14651529) geeft op het eerste gezicht een vrij chaotische indruk. De schilder maakt hier gebruik van de in die tijd courante compilatietechniek. Figuren uit het werk van andere schilders worden als in een collage op en naast elkaar geplaatst in een nieuwe eigen compositie. Hier is deze techniek bijzonder ver doorgedreven. De liggende hazewind rechts is letterlijk ontleend aan Albrecht Dà¼rer de uiterst linkse vrouwelijke figuur in groen gewaad met rode mantel aan Geertgen tot SintJans. Voor andere figuren zoals Johannes Maria Magdalena en de gekruisigde Christus heeft Jan Provoost zich geà¯nspireerd op werk van navolgers van Rogier van der Weyden. De onbeholpen toepassing van de compilatietechniek zorgt op verscheidene plaatsen voor onlogische verhoudingen en onverklaarbare details zoals de gelaarsde benen in profiel onder het paard. Opmerkelijk voor deze Calvarieberg is wel het bonte kleurgebruik het etaleren van schitterende gewaden met goudbrokaat en de stereotiepe theatrale gebarentaal. Jan Provoost die in Brugge werkzaam is schildert hier op de achtergrond de stad zoals ze er vroeger moet hebben uitgezien met de nu verdwenen SintDonaaskerk en het eveneens verdwenen steen De Zeven Torens.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)