Compositie

Compositie

Door
Jozef Peeters
Collectie

Over dit kunstwerk

Jozef Peeters stelde dat schilderkunst een cerebrale kunst is die ontstaat uit de verbeelding en uitsluitend aan de wetten van de tweedimensionale vlakschikking moet beantwoorden. Geometrische vlakken genieten zijn voorkeur. Daarnaast is ook kleur belangrijk. Die wordt niet aan de natuur ontleend maar bekomen door menging van de drie primaire kleuren. Peeters vertrekt van het plat vlak als een geheel waarin de lijn de scheiding aangeeft van twee vlakken die gebruikt worden als plastische elementen niet als nagebeelde motieven. Het doek wordt verdeeld met overlangse lijnen en dit wordt opgevuld met vormen en kleuren. Hij distantieerde zich van de kunststroming De Stijl doordat hij zich niet beperkte tot de drie primaire kleuren niet enkel horizontale en verticale lijnen gebruikte en de omlijning van het vlak niet aanvaardde.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie