Cleopatra laat gif proeven door ter dood veroordeelde gevangenen

Cleopatra laat gif proeven door ter dood veroordeelde gevangenen

Door
Alexandre Cabanel
Collectie

Over dit kunstwerk

Cleopatra laat gif proeven door ter dood veroordeelde gevangenen De Egyptische koningin Cleopatra sprak al in de oudheid tot de verbeelding als femme fatale een courant thema in de schilderkunst van na 1850. Omdat haar liefde voor de Romein Marcus Antonius haar in een uitzichtloze situatie had gebracht pleegde ze zelfmoord. Op dit doek test ze het gif alvast uit op enkele gevangenen. Dat is dan weer een zeldzaam thema bij schilders. Cabanels minutieus geschilderde doek lijkt realistisch en is gebaseerd op historische bronnen maar fantasie en sentiment spelen een even grote rol. Het werk illustreert de negentiendeeeuwse egyptomanie. De Franse schilder maakte het voor het 'Museum van de Academiekers’ een voorloper van het huidige museum dat overigens in die jaren werd gebouwd (18841890). Het schilderij maakt deel uit van een belangrijke episode in het collectieverhaal.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA
Cleopatra laat gif proeven door ter dood veroordeelde gevangenen
Beeldnummer
0030186000
Cleopatra laat gif proeven door ter dood veroordeelde gevangenen
Beeldnummer
0030186000
Cleopatra laat gif proeven door ter dood veroordeelde gevangenen
Beeldnummer
0030186000