Christus verjaagt de wisselaars uit de tempel

Christus verjaagt de wisselaars uit de tempel

Door
Theodoor Rombouts
Collectie

Over dit kunstwerk

'Jezus trad de tempel binnen dreef er allen uit die in de tempel verkochten en kochten en smeet de tafels van de wisselaars en de stoelen der duivenverkoopsters. Hij sprak tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal heten een huis van gebed maar gij hebt er een rovershol van gemaakt' (Matteüs 21 1213; ook Marcus 11 1519; Lucas 19 4548; Johannes 2 1322).

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie