Christus op de koude steen

Christus op de koude steen

Door
Jan Gossaert
Collectie

Over dit kunstwerk

Naakt en met doornen gekroond zit Christus op het voetstuk van de geselkolom. Links staat een echtpaar. De man kijkt vol ontzetting de vrouw vol medelijden. Rechts staat met onbewogen gezicht een hogepriester. Vermoedelijk gaat het hier om een oude kopie naar een verdwenen origineel dat overigens in talrijke herhalingen bewaard bleef. Max J. Friedländer noemt er twaalf waarvan de helft 1527 gedateerd zijn en waarvan de meeste Gossaert in de signatuur als inventor vermelden.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie