Christus aan het kruis tussen twee boosdoeners

Christus aan het kruis tussen twee boosdoeners

Door
Peter Paul Rubens
Collectie

Over dit kunstwerk

De Antwerpse burgemeester Nicolaas Rockox bestelde dit schilderij in 1619 voor het hoogaltaar van de Antwerpse minderbroedersrecolettenkerk. Dit was de eerste Antwerpse kerk waarin de eucharistische roomskatholieke dienst vervangen was door de calvinistische dienst van het woord. Opmerkelijk is hoe sterk in deze voorstelling de nadruk op de bekering wordt gelegd. In het beangstigend donker van een zonsverduistering is Christus aan het kruis gestorven en Longinus te paard vergezeld van een tweede ruiter doorboort met zijn lans de rechterzijde van Christus. Met een vertwijfeld handgebaar tracht Maria Magdalena vergeefs de lansstoot af te weren. Maria de handen gevouwen wendt het hoofd ter zijde en kijkt smekend naar de hemel: Johannes en Maria van Cleophas delen haar smart. Een soldaat op een ladder breekt met een metalen staaf de benen van de kwade moordenaar. De goede moordenaar staart gelaten ten hemel. Onderaan de voet van het kruis zijn twee mannen getuige van de executie. Zij nemen de positie in van waaruit wij als toeschouwer de schokkende gebeurtenissen volgen.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie