Over dit kunstwerk

De context van de kruisiging is hier achterwege gelaten. Men vindt geen referentie naar Golgotha en ook de traditionele figuren (Maria Johannes de Evangelist en de goede en de slechte moordenaar) ontbreken volledig. Het schilderij is een 'Andachtsbild': de volledige aandacht van de gelovige wordt naar de kern van de voorstelling getrokken. Rubens toont Christus in de volle eenzaamheid van het lijden. Zijn getormenteerde blik richt zich naar de hemel waarbij hij zijn laatste woorden uitspreekt: 'Mijn God mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?' (Mc.15 34) De achtergrond wordt gevormd door een kaal en summier landschap dat samen met de stormachtige lucht de dramatiek nog benadrukt. Bovenaan links kan men de zonsverduistering zien.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie