Over dit kunstwerk

De goede en de slechte moordenaar zijn vastgebonden op twee afgeknotte bomen. De lichamen zijn erg realistisch weergegeven. Op de grond treuren Maria en Johannes de lievelingsapostel van Christus. De schedel verwijst naar Adam. Sinds de tiende eeuw geloofde men immers dat die op Golgotha begraven was. De zondeval wordt door het offer van Christus tenietgedaan. Op Golgotha komen de oorsprong van de erfzonde en de overwinning ervan samen. Het werk bevat vele symbolen betreffende de dood en verlossing. Zo verwijst de uil naar de joden en de zondaars die zich van het ware geloof afwenden. De nachtvogel wendt zich ook af van het daglicht. De slangen die door de schedel kronkelen staan symbool voor de dood en de duivel. Achter het kruis ontspringt een nieuwe twijg aan een oude stronk. Dit verbeeldt de relatie tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Het werk is geschilderd in de olieverftechniek wat erop wijst dat de Siciliaanse kunstenaar beïnvloed werd door de Vlaamse Primitieven.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA