Over dit kunstwerk

De bloemen zijn overzichtelijk boven en naast elkaar gerangschikt zodat ze elkaar nergens echt overschrijden. Ze bloeien op verschillende tijdstippen: keizerskroon iris pioen lelie tulp narcis vergeetmijniet roos etc. Dit zou kunnen staan voor het voortschrijden van de seizoenen met het ontluiken bloeien en afsterven van de natuur. Dat verwijst naar de vergankelijkheid van het menselijk bestaan: 'De mens geboren uit een vrouw leeft korte tijd en vol ellende. Hij ontluikt en verwelkt als een bloem.' (Job 14:12). De ruiker staat in een terracottavaas. Hierop staan twee cartouches met links Amphitrite en rechts Ceres die door een Florisgrotesk van elkaar gescheiden worden. Zij verbeelden water en aarde. Waarschijnlijk staan op de voor de toeschouwer onzichtbare cartouches de elementen vuur en lucht (Vulcanus en Apollo?). Het voorkomen van de vier elementen en de bloemen op één werk kan geïnterpreteerd worden als de emanatie van de macrokosmos in de microkosmos.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie