Blazoen van de rederijkerskamer 'De Violiere'

Blazoen van de rederijkerskamer 'De Violiere'

Door
Frans Francken II Jan Brueghel I
Collectie

Over dit kunstwerk

In het schilderij wordt onder vorm van een rebus het volgende blazoendicht uitgebeeld: Apelles' scholieren die SintLucas vieren Wilt helpen versieren den Olyftak snel Met ons Violieren en Appolo's laurieren Vlucht droevige manieren willich houdt Vrede wel. Deze tekst is van de hand van Sebastiaan Vranckx die gedurende een tijd factordichter van de Kamer was en in 1619 het Gedenkboek der Violieren aanvatte (uitg. Antw. Bibliophilen nr. 23 1907). De vier meesters schilderden het blazoen kosteloos in 1618 en in het zelfde jaar nog behaalde de Kamer er een eerse prijs mee in een door de Olijftak uitgeschreven wedstrijd voor Rederijkerskamers. De figuren van de rebus zijn deels van Francken deels van Van Balen. De dieren zijn van Vranckx terwijl de versierde rand waarin de kernspreuk: WT IONSTEN VERSAEMT van de hand van Breugel is. Vergelijkbaar met het blazoendicht waarmee de Violieren in 1620 te Mechelen de prijs van Pioene verwierven (uitg. Schatkist der Philosophen ende Poeten Mechelen 1621; zie ook: V.d.Branden Antw. Schilderssch. p. 473). Eveneens goed vergelijkbaar met ons werk is een ander blazoen met ondertekst van de hand van S. Vranckx in het Gedenkboek der Violieren (1619) (afb. in Cat. Mus. Antw. 1921 p. 20).

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie