Bewening van Christus

Bewening van Christus

Door
Josse Lieferinxe
Collectie

Over dit kunstwerk

De Bewening van Christus toont duidelijk de invloed die de Vlaamse Primitieven onder andere hebben gehad op de kunst uit de Provence. De compositie is duidelijk gebaseerd op de Nederlandse beeldtraditie maar is uitgevoerd in een typische Provenà§aalse stijl. Het schilderij wordt op stilistische gronden toegeschreven aan de Meester van Sint Sebastiaan die vereenzelvigd is met Josse Lieferinx. Het is niet zeker of Lieferinx in de Nederlanden dan wel in Picardië is opgeleid. Opvallend aan het oeuvre van deze meester is de versmelting van Nederlandse Bourgondische Provenà§aalse en Noorditaliaanse elementen en stijlkenmerken. Door zijn ligging kwam het gebied van de Provence voortdurend in aanraking met NoordItalië en Catalonië wat resulteerde in een mengelmoes van stijlinvloeden.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA