Over dit kunstwerk

Van Dyck demonstreert op dit doek zijn virtuositeit: een diep gevoel voor dramatiek en emoties en een indrukwekkend talent voor compositie licht en kleurgebruik. De Bewening was bestemd voor de kerk van het Antwerpse minderbroederklooster. De compositie is in de breedte uitgewerkt. Het dode lichaam van Jezus loopt als een diagonaal door het hele schilderij. Maria leunt naar achteren en spreidt in een pathetische beweging haar armen. Haar gebaar leidt de blik naar Johannes en de twee engelen die alle drie naar voren neigen. De apostel wijst de gapende wonde aan en in een teder gebaar tilt hij Jezus'’dode arm lichtjes omhoog.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie