Altaarstuk van het muntmakerambacht

Altaarstuk van het muntmakerambacht

Door
Maerten de Vos
Collectie

Over dit kunstwerk

(inv. nr. 83) Christus staat in het midden en geeft antwoord op de vraag van een farizeeër of men aan de keizer belastingen moet betalen met de woorden: 'Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt' (Lucas 20 2126). (inv. nr. 84) Voorstelling van de evangelietekst (Matteüs 17 2427) waar Petrus een penning uit de muil van een vis haalt om voor hem en Christus tol te betalen. (inv. nr. 85) Voorstelling van de evangelietekst (Marcus 21 4144) waar Christus zijn leerlingen voorhoudt dat het offer van de arme weduwe meer verdiensten heeft dan dit van de rijke dame. (inv. nr. 86) Grisaille. Abraham weegt de 400 sikkels goud de prijs voor de akker met een grot dienstig als begraafplaats voor Sara. Op de achtergrond wordt het lijk van Sara overgebracht.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Collectie
Locatie