Als het kalf verdronken is  dempt men de put

Als het kalf verdronken is dempt men de put

Door
Pieter Brueghel II
Collectie

Over dit kunstwerk

Dit spreekwoord dat door Pater Poirters (Het Masker van de wereldt afgetrocken p. 118) explicerend omschreven werd als: Raedt naer daet komt te laet: en den put te stoppen als t'calf verdroncken is of suycker te stroyen op de vlaey als sy verbrandt is dat is domme liedens werck werd door de Oude Brueghel in beeld gebracht als nr. 5 van zijn Twaalf spreuken (Antwerpen Museum Mayer van den Bergh) met het onderschrift: Wat baet het sien en derelyck loncken Ick stop den put als tcalf is verdroncken en in zijn Spreekwoordenschilderij (Berlijn KaiserFriedrichMuseum). Het onderhavige werkje met de voorstelling van een boer die op zijn erf de gemetselde waterput dichtschoffelt waarin zijn kalf verdronken is is een zeer vrije interpretatie in spiegelbeeld van de overeenkomstige uitbeelding op het Berlijns Spreekwoordenschilderij.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie