Aanbidding van het Lam Gods

Aanbidding van het Lam Gods

Door
kopie naar Jan Van Eyck
Collectie

Over dit kunstwerk

Volgens J. Duverger werd deze kopie besteld door Antoon Triëst bisschop van Gent in 1625. De bisschop ofwel zijn erfgenamen schonken het aan de Gentse magistraat. Deze plaatste het in het Schepenhuis waar het tot op het einde van de 18de eeuw verbleef. In 1797 in het bezit van Ch. Hisette nadien verkocht aan Aders vervolgens in de verzameling Robinson en Lemmé. Vroeger toegeschreven aan M. Coxcie die inderdaad op last van Philips II 1558 het Gentse meesterstuk kopieerde. deze kopie bevindt zich evenwel gedeeltelijk te Berlijn gedeeltelijk te München gedeeltelijk te Brussel.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA