Hoge resolutie opnames

Het belangrijkste uitgangspunt van de werking van Lukasweb is het ‘basis’-digitaliseren van analoge collecties om zo te zorgen voor een toegankelijke digitale culturele content. We volgen daarbij nauwlettend alle evoluties in de digitale fotografie op de voet om aan de kwaliteitsstandaarden te blijven voldoen. Alle opnames worden in een zo hoog mogelijke resolutie gemaakt voor een duurzaam resultaat. Lukasweb maakt duidelijke afspraken met fotografen en gebruikt technische kwaliteitsvereisten gebaseerd op internationale standaarden.