Madonna met kanunnik Joris van der Paele

The Virgin and Child with Canon Joris Van der Paele.

By
Jan Van Eyck
Collection

About this artwork

Master Joris Van der Paele canon of this church had this painting made by Johannes Van Eyck painter; and he founded two chantries to be tended by the canons 1434; the painting was however completed in 1436. So reads the Latin inscription on the frame. In other words the canon donated a substantial sum of money to the authorities of Saint Donation's Church in Bruges to dedicate an annual mass to his memory in perpetuity. The painting will have hung alongside or above the altar at which one of the foundations or chantries was located.

About the artist

Jan van Eyck werd rond 1400 geboren in het Limburgse plaatsje Maaseik. Mogelijk werd hij opgeleid door zijn broer Hubert. Over hem is vrijwel niets bekend, maar in vroege bronnen wordt hij een belangrijk kunstenaar genoemd. Van 1422 tot 1425 was Jan hofschilder bij Jan van Beieren in Den Haag Daar maakte hij verluchtingen in een getijdenboek. Het zijn de vroegste werken die van hem bekend zijn. Kort na het overlijden van de graaf werd Van Eyck hofschilder van Filips van Bourgondië. In opdracht van de hertog maakte hij reizen naar Portugal en misschien ook naar Italië en zelfs naar Jeruzalem. Behalve voor de hertog, maakte hij ook schilderijen voor mensen aan het hof en voor rijke kooplieden. Rond 1432 vestigde hij zich in Brugge. Daar had hij, tot zijn dood in 1441, een atelier met een groot aantal medewerkers. Van Eycks weergave van het licht en de effecten ervan op de zichtbare wereld betekenden een fundamentele vernieuwing in de kunst. Als eerste slaagde hij erin om de tastbare werkelijkheid overtuigend op te roepen.More about Jan Van Eyck

About the collection

The great appeal of Bruges’ museum collections is their incredible diversity. From the Flemish Primitives to contemporary art, from the fine arts to archaeological finds, not to mention silverware, tapestries, furniture, and poetry. More about Musea Brugge
The Virgin and Child with Canon Joris Van der Paele.
Photo number
0040090000

More details of this artwork

The Virgin and Child with Canon Joris Van der Paele.
Photo number
0040090000
The Virgin and Child with Canon Joris Van der Paele.
Photo number
0040090000

More artworks

Period
Artwork type
Collection