About this artwork

Na een opleiding en debuut als lithograaf koos de Franse kunstenaar Eugène Carrière voor een schildersloopbaan. Zijn geliefkoosde onderwerpen waren familietaferelen en portretten van intimi en kunstenaarsvrienden uitgewerkt in een nevelige suggestieve stijl. Carrière realiseerde ook zo'n 15 zelfportretten doorgaans op klein formaat. Het Gentse doek behoort tot zijn vroegste zelfportretten en is een beeltenis van de schilder op 38jarige leeftijd. Op dat ogenblik genoot Carrière van een internationale erkenning. Uit de levendige en directe blik straalt het zelfbewustzijn van de schilder. Daarbij lijkt de kunstenaar ook de vergankelijkheid van de tijd te suggereren in de broze weergave van het gelaat. Dit intimistische kwetsbare karakter wordt nog versterkt in de nerveuze toets en de vluchtige lijnvoering.

About the artist

About the collection

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

More about Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

More artworks

Period
Artwork type
Location