About this artwork

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef Frits Van den Berghe in Nederland samen met de gebroeders Gustave en Leon De Smet. Daar ontwikkelde hij een expressionistische stijl die hij later zou verlaten voor surrealistisch getinte werken. In 19171918 keerde hij naar België terug voor een ambt bij het Vlaamse Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen in Brussel. Deze houding tijdens de Duitse bezetting kwam hem duur te staan want na de wapenstilstand moest hij opnieuw het land ontvluchten en ontnam de Gentse gemeenteraad hem zijn benoeming tot leraar aan de academie. Na de oorlog vinden we hem terug in Nederland tussen een groep verbannen activisten waaronder de dichter René De Clercq en de beeldhouwer Jozef Cantré. Dit zelfportret uit 1919 is een voorstudie voor het grote werk De bannelingen. Rond de centrale figuur van De Clercq groepeert de kunstenaar een aantal politieke bannelingen onder wie Cantré Victor De Knop en zichzelf.

About the collection

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

More about Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

More artworks

Period
Artwork type
Location