About this artwork

Twee wapens in het bovengedeelte van het stukje: het eerste keel met zilveren band boven welke 3 lelies 2 boven 1 en onder welke 3 andere op één rij; het andere keel met gouden M. daarboven een gouden kroon en een gouden ster links en rechts. Op de lijst vroeger A° DNJ 1514 a° etatis 75 (opschrift thans verdwenen). Het eerste van de twee wapens is volgens de kataloog van 1849 dat van de familie Borrevan Amerongen; het tweede dan van de van Neck's. Volgens de kataloog van 1874 is het leliewapen wel dat van de eerstgemelde familie; het andere wordt echter niet meer verklaard. Deze laatste kataloog kende evenals die in 1849 het stuk toe aan een Holl. meester uit de XVIe eeuw. Op achterkant ingebrand: 1527 en met inkt: Philip Melanchton. Door L. Scheibler eerst aan Jacob Cornelisz. teruggegeven (Kgl. Preuss. Kunstsamml. III 1 blz. 20).

About the collection

The Royal Museum of Fine Arts in Antwerp (KMSKA) presents seven hundred years of art history in an extraordinary 19th-century setting. The oldest pieces in the collection, four unique panels by Simone Martini, date from the 14th century, the most recent are from the 1970s.

The KMSKA holds work by, among others, the Flemish Primitives, Peter Paul Rubens, Rik Wouters and James Ensor. In addition to its collection of Southern Netherlandish art, the museum also possesses some notable foreign treasures.

This wonderful international mix of old and modern art is the result of several centuries of intensive collecting, first by the Guild of St Luke, then by the Academy and finally by the Museum.

More about KMSKA

More artworks

Period
Artwork type
Collection
Location